Candu eus cumentzau a inferri

Candu eus cumentzau a inferri

Comenti a dònnia ìbridu francu bessiat amesturau, ma cun s’infertura sceti custu no sutzediat prus e eus cumentzau a inferri faci a su Trintacincu-Coranta. Erricu Maròngiu, su cavalieri, in Gerameas ndi teniat, e abellu abellu eus inghitzau in bidda puru a ddu sceberai. Ndi betiant is traballadoris chi teniat ingunis, a nosu unu cambu po inferri si ddu iat donau Pepinu Sanna, chi fiat faendi su maistu de muru innia.

Sa prus nodia fiat s’Hale de Amèrica spacadora, una de is prus petzaduras mannas chi eus connotu, ma teniat abisòngiu de medas oras de frius, unus milli oras, e medas annus sa mata abarràt lèbia ca po cussa arrexoni si strumàt su frutu candu fiat comenti a una nuxi.

Is primus tres o cuàturu pressiedus chi deu apu biu fiant in su sartu de su Pirastu, de Luiginu Aztori, de Giuanni Collu, de Giuannicu Pillitu e de Luisu Loi, chi fiat tziu miu, sendi cojau cun tziedda Giovanna, sorri de mama. Totu a su costau de s’arriu mannu fiat prantau a matedu, siat aràngiu e siat prèssius, partiat de su ponti de ferru chi nci fiat a su tempus. A una parti sa de bidda incumentzànt is terras de su conti Serra, sighiant is de Loi Maròngiu, de Egìdiu Eca, chi fiat a su costau de Campusantu in bia de Sant’Aleni, e medas àterus. Fiat su 1942 o su 1943 ma no est nau chi nci fessint cussus feti.

Data di ultima modifica: 05/01/2017

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto