Poesias speradesas

Poesias speradesas

Custas funt una pariga de poesias de genti speradesa chi s’ant portau a currigi.

-----------------

Fedalis de su mundu

 Òminis e fèminas cun bisuras diferentis

Torrant a su connotu atopaus a pari

Fillus de bidda, fillus de Sardìnnia, fillus de su mundu

 

Caras connotas, atras chi s’amesturant

totus po un arròliu nodiu

totus tenint unu contu

totus aintru de sa stòria

totu a s’acabada tòrrat

 

Funt is sinnus de sa vida chi chistiònant

no intendu chèscius e nimancu dolu

arrisus grassus chi misurant su tempus cumpriu

 

Losingus e carìnnias allèbiant s’edadi nosta

is ogus si sèrrant circhendi discantzu

una manu tèndia in conca de un amigu

de una mama o de una sposa

 

Sulai a forti trumbas e launeddas

sterrei lantzorus e fanugas lieras

lassai su passu a is gherreris in festa

crassi onorada de su Cincuantanoi

 

amigus piciochedus de sonnus antigus

circhendi unu crasi in su biancu pintau

spratus po amostu sighei cussa dantza

fillus de bidda, de Sardìnnia, de su mundu

fedalis carus, bonu biaxu… Oi a totus si torru gràtzias.

 Giulio Landis - Santu Sperau, 25 de trèulas de su 2009

 

---------------------

Sa Festa de su Prèssiu!

 

Sa Festa de su Prèssiu

ocannu puru si fait

a chini beni ddi stait

at’essi med’agradèssiu

 

Santu Sperau logu nodiu

bidda de arti e de curtura

at fatu sempri bella figura

cun chini a bisitai est beniu

 

Sa bidda de Santu Sperau

est logu ni mannu ni piticu

est benestanti, no arricu

de atras biddas imbidiau

 

Chini a bisitai at a beniri

seu siguru s’at a spassiai

sempri dd’at’arregordai

e no si nd’at a pentiri

 

Po is cuncàmbias de ocannu

ant a biri is lantzorus spratus

de sa bia a toteduus is latus

at’essi unu spantu mannu.

Giùliu Podda

 

Data di ultima modifica: 05/01/2017

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto