No Arte in Santu Sperau

No Arte in Santu Sperau

No arte est a comunigai de dònnia manera; sonu, màginis, espressadas e àturu funt su liòngiu de is manifestadas chi s’est imbentau Pinuccio Sciola su scurpidori, artista nàsciu e presenti meda in Santu Sperau, famau in totu su mundu.

Una bidda “diferenti”: peruna sienda de naturalesa, nudda mari, peruna praja ni montis ni lagus. Perou, de coranta annus a oi, sa bidda Santu Sperau est bessia unu centru internatzionali de cuncàmbias e acaramentus de arti e curtura de importu internatzionali, una Bidda-Museu diaderus.

In dònnia logu scurpiduras, fotografias artìstigas, muralis chi funt su fundòriu o s’ocasioni po manifestadas literàrias e curturalis.

In is ùrtimus tempus, po is manifestadas de NO ARTE, chi dònnia annu pigant a pari amostas fotogràficas e vìdeu-projetzionis de artistas internatzionalis, ant cumentzau a pintai is arrugas puru, no is murus sceti, fendi unu efetu stravanau e allirgu po is de sa bidda.

Is fainas de Santu Sperau ant fatu nasci unu interessu aici mannu chi oindii ddoi funt cuìndixi tesis de làureas, fatas in medas Facurtadis universidàrias, chi tenint a ogetu custu fenòmenu stravanau.

Data di ultima modifica: 05/01/2017

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto